strona główna o mnie gabinet psychiatryczny taniec terapeutyczny kontakt


wybierz interesujący Cię temat :: wizyta u psychiatry :: oferta ::

Na czym polega wizyta u psychiatry?

Głównym i najważniejszym elementem wizyty u psychiatry jest szczegółowa rozmowa z lekarzem.

Najczęściej przeprowadzane jest też badanie somatyczne (pomiar ciśnienia tętniczego krwi, tętna, osłuchiwanie serca, płuc), często badanie neurologiczne. Podczas wizyty w celu pogłębienia diagnostyki lekarz może zalecić badanie psychologiczne, konsultację innego specjalisty lub badania dodatkowe (laboratoryjne - krwi, moczu, badanie EKG, EEG, badania radiologiczne). Czasem lekarz może poprosić też o rozmowę z najbliższą pacjentowi osobą (członkiem rodziny, przyjacielem) w celu uzyskania jak najpełniejszego obrazu problemu, z którym pacjent się zgłasza. Oczywiście taka rozmowa może być przeprowadzona tylko za zgodą pacjenta. Warto jednak wiedzieć,że informacje od bliskich są bardzo pomocne w ustalaniu diagnozy, ocenie skuteczności leczenia, a tym samym niezwykle ułatwiają prowadzenie terapii. Zazwyczaj na koniec wizyty lekarz przedstawia diagnozę oraz proponuje dalsze postępowanie - leczenie farmakologiczne (leki) lub psychoterapeutyczne, czasem stosowanie kilku form terapii jednocześnie.


Jak przygotować się do wizyty u psychiatry?

Na pierwszą wizytę u lekarza proszę zarezerwować sobie około godziny.

Proszę przynieść wszelką dostępną dokumentację medyczną - wypisy ze szpitali, wyniki konsultacji lekarskich, posiadane wyniki badań oraz koniecznie nazwy i dawki przyjmowanych leków (wszystkich!). Można pokazać lekarzowi opakowania z przyjmowanymi lekami.

Bardzo dobrze jest dokładnie przed wizytą przemyśleć, co chce się lekarzowi powiedzieć. Jeśli informacji jest dużo, warto je sobie nawet zapisać, żeby o wszystkim pamiętać podczas wizyty.


:: strona główna :: o mnie :: gabinet psychiatryczny :: taniec terapeutyczny :: kontakt ::
KROK PO KROKU - gabinet psychiatryczny, psychiatra, Toruń, tańce w kręgu
taniec, integracja, choreoterapia, terapia, psychiatria, wizyty domowe, tańce etniczne